Stichting Paardenopvang logo

Stichting Paardenopvang Sellingen

Procedure afstaan/adopteren

Afscheid nemen van uw paard of pony valt niet mee. Veelal belandt een gezond, ouder of zieke paard of pony in de handel, en in sommige gevallen belanden ze zelfs bij de slachterij. U had al moeite met afscheid en dan heeft u helemaal geen zicht meer over uw paard of pony.

Bij stichting Paardenopvang komen in aanmerking :

Alle paarden of pony's die niet meer geschikt zijn voor het doel waarvoor ze ooit gekocht zijn. Voorbeelden zijn:

 1. paarden die een lichamelijk gebrek hebben;
 2. paarden op leeftijd of met pensioen;
 3. paarden die mishandeld of verwaarloosd zijn;
 4. paarden die gedragsproblemen vertonen.
Wanneer u besloten heeft uw (dierbaar) paard of pony af te staan, gelden de volgende regels :
 1. U staat uw paard of pony vrijwillig af aan Stichting Paardenopvang Sellingen en u tekent hiervoor een overeenkomst;
 2. U betaalt een afstandsbijdrage van € 375,- ;
 3. Uw paard of pony moet geënt en gechipt zijn, en u dient bij afstand een geldig paspoort en/of overige documenten overleggen;
 4. U dient Stichting Paardenopvang van alle medische informatie te voorzien en eventueel aanwezige documenten hiervan overleggen;
Wanneer uw paard of pony is afgestaan aan Stichting Paardenopvang, gelden de volgende regels :
 1. Wanneer uw paard of pony is afgestaan, en u heeft de overeenkomst getekend, en alle gescheiden afgegeven, dan wordt uw paard of pony opgevangen op onze opvangpunt(en);
 2. Het paard of pony blijft tot zijn (geregistreerde) overlijden eigendom van Stichting Paardenopvang;
 3. De behandelend dierenarts van de stichting zal aangeven wat de mogelijkheden van betreffend paard of pony zijn. De dierenarts benaderd het paard of pony vanuit oogpunt van Stichting Paardenopvang, hierbij geldt: Het welzijn van dit paard of pony staan altijd voorop !. Indien wij, gezamenlijk met dienstdoende dierenarts, van mening zijn dat een pijnloos leven voor dit paard of pony niet meer tot de mogelijkheden behoort, dan zullen wij helaas genoodzaakt zijn dit paard of pony te euthanaseren.
 4. Stichting Paardenopvang heeft geen bezwaar tegen onderling contact tussen ex-eigenaar en adoptant. Echter hierbij geldt dat de adoptant de persoon is die aangeeft of er wel of geen contact plaatsvindt.
Een paard of pony adopteren

Indien u interesse heeft een paard of pony te adopteren, dient u aan het volgende te voldoen :

 1. Onze adoptie paarden of pony's worden uitsluitend geplaatst bij particulieren.
 2. U dient te handelen zoals een goed huisvader betaamt, u geeft uw adoptie paard of pony een goede huisvesting (goede stal en weidegang);
 3. U houdt zich aan de voorwaarden zoals opgesteld in de overeenkomst;
 4. Adoptie/Herplaatsing € 375,-.
 5. Onze Stichting zal de paarden en pony's niet commercieel verkopen.
 6. Na adoptie is de adoptant verplicht regelmatig contact te onderhouden met Stichting Paardenopvang.
 7. De adoptant staat een controle toe, indien blijkt dat, naar oordeel van Stichting Paardenopvang, de verzorging van het herplaatste paard of pony te wensen overlaat, dan heeft Stichting Paardenopvang het recht om het herplaatste paard of pony elders onder te brengen. De gedane vergoeding bij herplaatsing zal NIET worden gerestitueerd.
 8. Bij overlijden van het herplaatste paard of pony verwachten wij een bewijs van overlijden van de dierenarts.
 9. Het hebben van een particuliere WA-verzekering is VERPLICHT ! Stichting Paardenopvang aanvaardt GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID voor de door het paard of pony aangerichte schades of letsels, in welke vorm dan ook !
 10. Zonder toestemming van Stichting Paardenopvang, mag het paard of pony niet aan evenementen (o.a. wedstrijden, keuringen) deelnemen, mag er niet mee gefokt worden, etc.
 11. Wanneer u niet over voldoende financiële middelen beschikt, doe uzelf en het paard of pony een plezier en begin hier niet aan ! Stichting Paardenopvang plaatst een paard of pony voor het leven, en verwachten van u dan ook dat u dit als goede huisvader doet. Wanneer u kiest voor adoptie van een van onze paarden of pony's, dient u dit uit ideologisch oogpunt en NIET vanuit een financiële oogpunt !!!

lijntje

© stichting paardenopvang, alle rechten voorbehouden. Sitemap
Paardenhoofd