Stichting Paardenopvang logo

Stichting Paardenopvang Sellingen

Huisregels

ALGEMEEN

Stichting Paardenopvang Sellingen is gevestigd op locatie Burg.Buiskoolweg 26 te 9551TZ Sellingen. Deze locatie is van Stable "Over de Dijk", en dit houdt in dat Stichting Paardenopvang Sellingen van Stable "Over de Dijk" stalling en/of weides huurt. Voor gasten en/of bezoekers van Stichting Paardenopvang geldt dat men per mail of per telefoon een afspraak dient te maken. Bovendien dient men zich te houden aan de huisregels en/of alg. voorwaarden van Stable "Over de Dijk" die naast de huisregels van Stichting Paardenopvang Sellingen worden gehanteerd.

REGELS AFSTAND
 1. De Stichting vangt paarden en pony's op uit het gehele land. Als Stichting zorgen wij voor getekende overeenkomsten waarin de eigenaar ons informeert over de status van zijn en/of haar paard of pony. Als Stichting waken wij voor juridisch getouwtrek en vertrouwen op een vriendelijke en vrijwillige afstand. Uiteraard staan wij open voor eventuele wensen van de eigenaar, en trachten daar waar mogelijk hierin tegemoet te komen. Wanneer er geen afstandsverklaring is of wordt getekend, geldt in deze alle correspondentie tussen eigenaar en stichting paardenopvang.
 2. De eigenaar zal alle aanwezige documenten (indien aanwezig) overdragen aan Stichting Paardenopvang.
 3. Ieder paard of pony moet (is verplichting) zijn voorzien van een chipnummer. De eigenaar zorgt ervoor dat deze aanwezig is alvorens zijn paard of pony af te staan aan Stichting Paardenopvang.
 4. De eigenaar is vrij in het doneren van een financiŽle bijdrage aan Stichting Paardenopvang.
 5. De eigenaar zal Stichting Paardenopvang in kennis stellen van de medische achtergrond van het afgestane paard of pony.
 6. De eigenaar draagt de eigendom van het betreffende paard of pony over aan Stichting Paardenopvang, wat tot gevolg heeft dat eigenaar na deze eigendomsoverdracht niet langer kan beschikken over het paard of pony.
WERKWIJZE STICHTING BIJ AFSTAND
 1. Alle verantwoordelijkheid betreffende het nemen van beslissingen over de huisvesting, voeding, medische verzorging, goede begeleiding en verantwoorde herplaatsing van het paard of pony liggen bij Stichting Paardenopvang.
 2. Wanneer er in overleg met dierenarts is besloten om een paard of pony te laten inslapen, om het van verder lijden te behoeden, dan is het standpunt van Stichting Paardenopvang dat het leven van een paard of pony door middel van inslaping dient te worden beŽindigd. Wanneer zich een situatie voordoet waarbij de veiligheid van mens en dier, op dat moment niet gewaarborgd kan worden, dan zal er een beslissing door Stichting Paardenopvang worden genomen om het dan op een zo humaan mogelijke wijze te laten uitvoeren.
 3. Stichting Paardenopvang zal desgevraagd de eigenaar die afstand heeft gedaan informeren over de toestand en welzijn van het betreffende paard of pony. Dit neemt niet weg dat Stichting Paardenopvang alle noodzakelijke beslissingen, betreffende het welzijn en verzorging van de afgestane paard of pony neemt. Ook bepaald Stichting Paardenopvang welke informatie wel of niet aan de eigenaar, die afstand heeft gedaan , verstrekt.
 4. Wanneer een paard of pony in aanmerking komt voor herplaatsing, dan zal Stichting Paardenopvang betreffende dier vermelden op de site www.stichting-paardenopvang.nl .
(HER)PLAATSING PAARD OF PONY
 1. Adoptant zal over het geplaatste paard of pony waken als een goede huisvader. Hieronder wordt begrepen: medische behandelingen door veterinair, behandelingen hoefsmid en paardentandarts. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van adoptant, tenzij hieromtrent andere schriftelijke afspraken zijn overeengekomen.
 2. Adoptant erkent het paard of pony enkel in bezit te hebben genomen waarbij Stichting Paardenopvang de rechtmatige eigenaar blijft van het paard of pony. Er kunnen daarom geen aanspraak worden gemaakt op de (duplicaten) stamboompapieren en/of eigendomspapieren.
 3. Voor de plaatsing van het paard of pony bij adoptant wordt door adoptant aan Stichting Paardenopvang een vergoeding betaald. (incl. BTW)
 4. Adoptant dient Stichting Paardenopvang te allen tijde in de gelegenheid te stellen toezicht uit te oefenen op het paard of pony.
 5. Stichting Paardenopvang zal de partij die afstand heeft gedaan informeren over de herplaatsing van het paard of pony. Echter dit houdt in dat de adoptant zelf bepaald of er contact tot stand komt tussen beide. Neemt niet weg dat adoptant te allen tijde contacten zal onderhouden met Stichting Paardenopvang.

lijntje

© stichting paardenopvang, alle rechten voorbehouden. Sitemap
Paardenhoofd